Sanvox Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny system „PROJECT+” do zarządzania projektami i rejestracji czasu pracy” dofinansowany w ramach RPO WL 2014-2020. Cel projektu: wdrożenie wyników prac B+R planowanych do zakupu. Planowane efekty: Stworzenie nowego, innowacyjnego produktu do zarządzania praca projektową i rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu nadajników BECON i technologii hybrydowej bluetooth i NFC. Wartość projektu: 2 301 637,50 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 1 152 800,00 PLN.

SYSTEM
MAPOWANIA KLIENTÓW

Aplikacja internetowa służaca do tworzenia

i zarządzania mapami interaktywnymi.

ZALOGUJ SIĘ

Przyjazne rozwiązanie
do monitorowania czasu pracy
oraz zarządzania projektami
Skończ z odpisywaniem na niekończące się maile.
Zrezygnuj z nieaktualnych arkuszy kalkulacyjnych.
JobiTimer umożliwi Ci zarządzanie wszystkim w jednym miejscu.

SPRAWDŹ JOBITIMER

2Way
Video Chat

Innowacyjne narzędzie wideokonferencyjne

dostępne w formie usługi internetowej.

ZALOGUJ SIĘ

Zarządzaj zadaniami,
projektami i czasem pracy

JobiTimer pozwala zarządzać Twoimi zasobami ludzkimi zarówno w ogranizacjach z kulturą projektową jak i procesową. Na podstawie najlepszych praktyk zarządzania, przygotowaliśmy narzędzie ułatwiające standaryzację procesów, zarządzaniem wiedzą oraz prawidłową komunikację wewnątrz organizacji.

  • picture Godzinowe rozliczania czasu pracy
  • picture Przejrzyste i rozbudowane statystyki
  • picture Śledzenie czasu, etapu projektu i kosztorysu prac

Nasz Usługi

Jesteśmy firmą technologiczną, który skupia się na tworzeniu systemów do zarządzania zespołami, pracownikami i projektami, które usprawniają procesy komunikacji, rozliczenia kosztów projektów i zadań w niemal każdej organizacji. Nasze rozwiązania wspierają:

Efektywne planowanie

Proste i szybkie przypisywanie, zamykanie i rozliczanie ukończonych zadań.

Doskonałą Komunikację

Rozmowy w formie czatu wraz z udostępnianiem ekranu: indywidulane i grupowe prowadzone na kanałach - prywatnych i otwartych. Również w formie wideoczatu.

Precyzyjne raportowanie

Raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne. Możliwość generowania raportów niestandardowych.

Aplikacje Mobilne

Nasza aplikacja JobiTImer pozostaje w doskonałej synchronizacji ze wszystkimi Twoimi urządzeniami, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

NFC / Bluetooth Smart

Błyskawiczne rejestrowanie zdarzeń i zadań dzięki najnowszym technologiom bezprzewodowym.

Kontekst Geograficzny

Rejestracja czasu pracy, zadań i zdarzeń w powiązaniu z aktualną lokalizacją dla pracowników terenowych. Posiadamy również autorskie narzędznie wizualizacji danych na mapie.

Aktualności

Napisz do nas

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Sanvox Sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin